03 March 2009

SARACA EVA...

CE-AR FI ADAM FĂRĂ DE EVA
De Rely Tarniceri

La-nceput, atunci cînd Eva a-ntins mîna şi a luat
Fructul interzis de Domnul, tu Adame, unde-ai stat?
N-ai primit-o-atunci în grijă, ca să-ţi fie de-ajutor,
Ca să nu mai simţi în pieptu-ţi, cum te mistuie un dor?
Domnul te-a făcut, Adame, doar pe tine, la-nceput,
Iar pe Eva dintr-o coastă, un vas slab El l-a făcut.
Tu ai fost creat puternic, să conduci, să schimbi destine,
Nu ştiai că soarta lumii, depindea atunci de tine?
Dar, cînd prin neascultare, Eva deslegă păcatul,
Tu strigai cu măru-n mînă:”Doamne, nu-s eu vinovatul!
Doamne, Eva e de vină, ea m-a-mpins, ea m-a-ndemnat,
Eu n-am vrut, dar ea cu sila, fructu-n gură mi-a băgat!”
Toţi arată către Eva, ea e sigur, vinovată,
Tu ai fost doar slab de înger şi-ai muşcat numai odată.
Pe nedrept îţi porţi povara, azi, prin lumea de păcate,
De tot răul ce se-ntîmplă, Evele sunt vinovate!
De există vre-o problemă, toţi îţi spun: “Cherchez la famme!”
Parcă tot ce-i rău pe lume, e la Eva în program!
Tu ai vrut să scapi, spunîndu-ţi, că eşti chip de Dumnezeu.
“Doamne, de-i păcat în lume, vinovatul nu sunt eu! “
Însă Domnnul, cu durere, a ştiut de la-nceput
Că păcatul, tu şi Eva, pe din două l-aţi făcut,
Fiindcă-aţi fost creaţi dintr-una, jumătăţi dintr-un întreg,
Nu doar două părţi, alături, care nu se înţeleg.
Şi m-am întrebat adesea:”Dacă Eva e pricina,
Cum de a fost ea aleasă, ca să poarte-n ea, Lumina?
A fost fără de prihană, mamă Fiului Cel Sfînt,
Celui ce venind din ceruri, se-ntrupase prin Cuvînt.
Magdalenă-mpovărată, lacrimi I-a adus în dar,
Căci iubise mult pe lume, iar iubirea e un har.
Petru, pînă dimineaţa, de trei ori L-a lepădat,
Însă Marta şi Maria şi-ale Eve L-au urmat.
Şi-au fost primele să-L vadă, cînd minunea s-a-mplinit,
Şi să ducă-n lume vestea c-a-nviat Cel răstignit.
Doamne-ai pus în sînul Evei, cîtă dragoste cuprinde,
IarAdam, fără de Eva, nici nu cumpără, nici vinde!

http://plansul-unui-ciob-de-lut.blogspot.com/search?updated-max=2007-10-08T13%3A25%3A00-07%3A00&max-results=7

No comments: