11 February 2010

O INFORMATIE PRIMITA...PENTRU A FI MAI DEPARTE DARUITA...

Semnalăm apariţia cărţii “Familii pentru cer” scrisă de pastorul Cornel Miclea. De subliniat, că autorul permite descărcarea cărţii în format PDF gratuit. Iată câteva cuvinte despre carte, scrise de autor:

„FAMILII PENTRU CER” s-a născut din dorinţa de a ajuta tinerii şi familiile dornice să rămână pe temeiul Scripturilor, atât de neglijat azi chiar de creştini. Vă sugerez pentru a avea cât mai mare câştig spiritual să o studiaţi împreună cu toţi membri familiei, dar şi în grup de familii, ori de tineri care vor adevărurile eterne în viaţa lor.

Răspunsurile la întrebărilor adresate în finalul capitolelor studiate vă vor ajuta să vedeţi cât de aprope sunteţi de familiile ce au călătorit spre cer. Mai este loc în Raiul lui Dumnezeu pentru întrega dumneavoastră familie. Lecturarea acestei cărţi vă poate ajuta şi întări paşi într-acolo.

Cu deosebit respect, pastor: Cornel MICLEA
..............................

Prezint în continuare cuvântul de început al cărţii semnat de scriitorul Viorel Horea Ţântaş:

Înstrăinarea omului de Divinitate a transformat familia într-o instituţie bazată doar pe un contract scris între 2 parteneri uneori chiar de acelaşi sex iar dragostea jertfitoare a fost înlocuită în cuplu de dragoste carnală,trecătoare Nu este de mirare că zilnic se fac şi se desfac contracte maritale, asemenea celor din domeniul afacerilor, iar uneori contractele sunt ignorate cuplurile, preferând convieţuirea în concubinaj fără binecuvântarea lui Dumnezeu.

Niciodată ca în vremurile din urmă familia nu a fost supusă unor presiuni mediatice aşa de intense şi nu a fost primejduită aşa de puternic de practicarea sub semnul normalităţi şi sub masca drepturilor individuale a homosexualităţii, lesbianismului, pornografia şi divertismentului dezbrăcat de reguli morale şi de bunul simţ.

Omul vremurilor noastre trebuie să ştie că familia a fost instituită de Dumnezeu şi nu poate dăinui decât pe baza principiilor şi a regulilor divine. Regulile familiei moderne instituite pe baza filozofiei bunului plac al partenerilor cu ignorarea totală a voii divine conduc familia la faliment. Când se clatină familia ca instituţie socială se clatină temeliile lumii căci fiecare familie falimentară este de fapt o piatră scoasă din soclul pe care se clădeşte societatea umană. Cauza falimentului familie moderne nu este lipsă consilieri psihologice a cuplului ci falimentul spiritual ca urmare a înstrăinări omului de Dumnezeu.

Prin cartea FAMILII PENTRU CER, Cornel Miclea propune cititorului modelul familiei după inima lui Dumnezeu Pentru exemplificare, studiu şi învăţătură autorul aduce de pe paginile Sfintei Scripturi pe paginile cărţi sale experienţa multor familii care au crezut în Dumnezeu,şi-au pus nădejdea deplină în promisiunile lui pentru viaţa aceasta şi pentru veşnicie. L-au respectat, ascultat şi iubit cu o dragoste jertfitoare, mărturisindu-L ca Domn în viaţa de fiecare zi.

Lumina care vine din Duhul ce dă putere de viaţă Sfintei Scripturi se degajă din plin şi din cartea lui Cornel Miclea jalonând foarte clar drumul spre cer şi pentru familia zilelor noastre, pentru familiile tuturor celor care doresc să trăiască în comuniune cu Dumnezeu aici pe pământ şi pentru veşnicie.

Fără să o spună explicit cartea lui Cornel Miclea ne aduce aminte de faptul că mărturia noastră a creştinilor trebuie să înceapă din familie în relaţii cu cei mai apropiaţi apoi să se răsfrângă ca o binecuvântare peste cei în mijlocul cărora ne-a aşezat Dumnezeu

http://informatiafamiliei.blogspot.com/2009/11/noutate-editoriala-familia-pentru-cer.html

Noutate editoriala: "FAMILIA PENTRU CER" - de Cornel Miclea

Cartea „FAMILIA PENTRU CER” s-a născut din dorinţa de a ajuta tinerii şi familiile dornice să rămână pe temeiul Scripturilor, atât de neglijat azi chiar de creştini.

Vă sugerez pentru a avea cât mai mare câştig spiritual să o studiaţi împreună cu toţi membri familiei, dar şi în grup de familii, ori de tineri care vor adevărurile eterne în viaţa lor.

Răspunsurile la întrebărilor adresate în finalul capitolelor studiate vă vor ajuta să vedeţi cât de aprope sunteţi de familiile ce au călătorit spre cer. Mai este loc în Raiul lui Dumnezeu pentru întrega dumneavoastră familie.

Lecturarea acestei cărţi vă poate ajuta şi întări paşi într-acolo.
Cu deosebit respect, pastor: Cornel MICLEA

http://informatiafamiliei.blogspot.com/2009/11/noutate-editoriala-familia-pentru-cer.html

No comments: