20 January 2009

STIM CUI SA-I MULTUMIM?


STIM CUI SÃ-I MULTUMIM
„Lãudati pe Dumnezeul cerurilor, cãci în veac tine îndurarea Lui.“
Psalmul 136:26
Gândeşte-te . . .
- Pentru ce lucru special trebuie sã fii recunoscãtor acum?
- Ti-ai exprimat multumirea fatã de Dumnezeu? De ce?
- Este nevoie sã spui prietenilor tãi despre Dumnezeu care este sursa tuturor binecuvântãrilor ?
Dacã esti recunoscãtor lui Dumnezeu – spune-I!

La apusul soarelui, Arapho, şeful tribului, îţi ridică braţele şi proslăveşte Marele Spirit. Tribul lui a avut hrană, haine, sănătate, de aceea el a venit la locul sacru să exprime mulţumirea sa.

Adânc, în interiorul Chinei, o femeie se închină în faţa altarului plin cu zei din bucătăria ei, ca să-şi exprime mulţumirile ei pentru căminul ei şi pentru sănătatea familiei sale.

Împăratul din Grecia antică mergea la Delphi să-şi aducă contribuţia sa la tezaurul casei de preoţi şi preotese. Era modul lui de exprimare a mulţumirilor către Zeus şi ceilalţi zei ai panteonului, pentru succes în război şi să ceară în continuare favorurile lor.

Astăzi, se pot auzi oameni care mulţumesc „oamenilor sus puşi“ pentru prosperitatea lor. Sau îi auzim spunând „Cineva acolo sus mă iubeşte“ când au noroc sau când scapă de necazuri.

Omenirea a căutat în-totdeauna modalităţi să-şi exprime mulţumirea pentru binecuvântările din viaţă. A făcut-o într-o diversitate de moduri, adesea în ignoranţă faţă de adevăratul Dumnezeu.

Noi, credincioşii avem aici un avantaj, pentru că noi ştim cui să-I mulţumim. Noi aducem mulţumirile noastre lui Dumnezeu care este descris pentru noi în Biblie, pentru că noi ştim că toate lucrurile bune vin de la El. Hrana zilnică, îmbrăcămintea, adăpostul şi familia, sunt toate daruri de la El. De fapt, chiar şi lucrurile rele adesea ar trebui să fie motivul mulţumirii noastre.

Eşti recunoscător? Urmează sfatul psalmistului şi „laudă pe Dumnezeul cerurilor“ (Psalmul 136:26). La urma urmei, noi Îl cunoaştem pe Acela căruia trebuie să-I mulţumim."
D.E.

No comments: