22 January 2009

PRINDE CURAJ!!!

Ne putem încuraja sau putem să ne ridicăm singuri, dacă răspundem la întrebările ce ni le punem cu versete din Cuvântul lui Dumnezeu. Iată câteva din promisiunile lui Dumnezeu pentru lucrurile obişnuite ce ni le spunem:
Nu pot face aceasta.
„Pot totul în Cristos, care mă întăreşte“ (Filipeni, 4:13).
…………
Sunt prea obosit.
„Eu vă voi da odihnă“ (Matei, 11:28).
…………..
Nu înţeleg ce să fac.
„Domnul îndreaptă paşii omului“ (Proverbele, 20:24).
……………..
Este imposibil.
„Ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la
Dumnezeu“ (Luca, 18:27).
……………..
Nimic nu merge bine.
„Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor cel iubesc pe Dumnezeu“ (Romani, 8:28).
…………..
Sunt totdeauna singur.
Nicidecum n-am să te las“ (Evrei, 13:5).
……………
Sunt îngrijorat şi neliniştit.
„Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre“ (1 Petru, 5:7).
Când mai vorbim singuri, cu noi înşine, să căutăm răspunsurile în Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu ne va ridica, ne va încuraja şi ne va da speranţă."

No comments: