10 February 2009

EL TE AUDE TOTDEAUNA!!!

de la Carmen Bogdan...

"Când eram copil, eram mirat cum poate Dumnezeu asculta aşa multe rugăciuni în acelaşi timp. Cum era posibil să audă fiecare murmur al atâtor voci separate? Şi cum putea răspunde la acele rugăciuni, prin care o persoană cerea ploaie, iar alta soare — amândouă în aceiaşi zi?

Aceste probleme nu m-au tulburat prea mult timp, deşi încă nu-mi pot explica cum poate Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre. Oricum eu ştiu că El este atotcunoscător şi prezent pretutindeni, şi că înţelepciunea şi puterea Sa sunt deasupra înţelegerii noastre. Nu trebuie să-L căutăm prea mult sau să aşteptăm o ocazie potrivită pentru a apela la El. În orice timp şi în orice loc putem să ne înălţăm vocile spre Domnul cu deplină încredere că El ne va auzi. Şi El face chiar mai mult decât Îi cerem în rugile noastre - El înţelege şi observă exact ce Îi cer copiii Săi prin credinţă.

Te-a auzit Dumnezeu astăzi deja? El vrea să-ţi prezinţi cererile tale pentru că Îl cunoşti.
Ce tragedie că aşa mulţi din copiii Săi încheie ziua fără a rosti o singură rugăciune către Acela a cărui plăcere este să le audă vocile!

Proverbele, 15:8 spune: „Rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută.“ Aşa că roagă-te. Dumnezeu ascultă!
De-i zi sau noapte, Dumnezeu aude când ne rugăm.
Indiferent de oră şi de loc, El ne va asculta cu dragoste."

Ne putem încuraja sau putem să ne ridicăm singuri, dacă răspundem la întrebările ce ni le punem cu versete din Cuvântul lui Dumnezeu. Iată câteva din promisiunile lui Dumnezeu pentru lucrurile obişnuite ce ni le spunem:

Nu pot face aceasta.
„Pot totul în Cristos, care mă întăreşte“ (Filipeni, 4:13).

Sunt prea obosit.
„Eu vă voi da odihnă“ (Matei, 11:28).

Nu înţeleg ce să fac.
„Domnul îndreaptă paşii omului“ (Proverbele, 20:24).

Este imposibil.
„Ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la
Dumnezeu“ (Luca, 18:27).

Nimic nu merge bine.
„Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor cel iubesc pe Dumnezeu“ (Romani, 8:28).

Sunt totdeauna singur.
Nicidecum n-am să te las“ (Evrei, 13:5).

Sunt îngrijorat şi neliniştit.
„Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre“ (1 Petru, 5:7).

Când mai vorbim singuri, cu noi înşine, să căutăm răspunsurile în Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu ne va ridica, ne va încuraja şi ne va da speranţă."

No comments: