04 May 2013

CINE-I VINOVATUL?

Cind vine Pastele, inainte de a sarbatorii, parcurgem cu Domnul nostru drumul crucii…il petrecm pe drum… Si ne amintim de Gradina Ghetsimane, de urechea soldatului, de iutimea lui Petru si de promisiunile ucenicilor…de oboseala lor…de lepadarea lui Petru…de multe lucruri; dar cel mai condamnabil si scirbos gest il gasim in gestul lui Iuda…in sarutul lui fatarnic. Si nu cred ca sint singura care m-am revoltat ca si cum , sub nici o forma, in nici un chip eu n-as fi putut face asa ceva…

Pare normal sa fie asa, nu? Dar am stat si m-am gindit …nu la altii, ca de judecatile altora nu sint eu responsabila - ci numai la mine. Slabiciunea lui Iuda au fost banii, si Iuda L-a vindut pe Domnul Isus pentru bani. Eu am insa alte slabiciuni; si probabil daca ne cercetam fiecare, o sa ne gasim propriile slabiciuni foarte usor. Oare chiar n-a existat in viata mea vreo situatie in care slabiciunea mea a fost mai puternica decit mine, sau am dat slabiciunii mele puterea sa ma faca sa comit un pacat care a adus rusine si durere lui Christos? Si nu cind eram in lume…ci ca si Iuda, inca parte din familia Lui…inca unul din cei considerati ai casei, ai bisericii, copil a Lui Dumnezeu... m-am pretat la ceva ce a semanat a tradare? Si atunci de unde indignarea asta pentru Iuda?

Ba m-am gindit ca ar trebui sa ma identific cu fiecare din personajele ce au participat in scenele din ultima saptamina dinaintea invierii…cu exceptia bineinteles a Mintuitorului…

Am fost Iuda, am fost Petru care a taiat urechea soldatului ( tare curajos in prezenta Domnului - dar fricos cind a ramas singur si s-a lepadat de Domnul Isus in fata unei servitoare), am fost ca si ucenicii care au fost mai mult adormiti ori imprastiati in momentele cruciale cind Domnul lor se lupta in rugaciune sau cind a fost dus la judecata. Am fost Pilat care m-am spalat pe miini, am fost soldatul roman ce impletea coroana de spini sau cu biciul in mina…sau ciocanul in mina…am fost…si iara am fost...ca in sfirsit tot eu sa fiu Duminica dimineata ...o Maria Magdalena careia cu dragoste si multa intelegere, sa I se arate Domnul Isus atunci cind este cautat, viu si victorios, in cea mai semnificativa dimineata pe care a vazut-o vreodata acest pamint …
(Aprilie 2 2010)

2 comments:

AICISIACUMACOLOCURAND said...

Sigur ca noi trebuie sane identificam cu toti pacatosii si sa zicem ca si Apostolul Pavel la sfarsit :Eu sant cel mai mare dintre pacatosi,dar raspunsul la o intrebare vitala:
Cine l-a omorat pe Domnul Nostru?
E scris cu litere de sange in cartea proorocului ISAIA la cap 53
1Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?

2El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr'un pămînt uscat. N'avea nici frumuseţă, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n'avea nimic care să ne placă.

3Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obicinuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat în seamă.

4Totuş, El suferinţele noastre le -a purtat, şi durerile noastre le -a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.

5Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.

6Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

7Cînd a fost chinuit şi asuprit, n'a deschis gura deloc, ca un miel pe care -l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n'a deschis gura.

8El a fost luat prin apăsare şi judecată; dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pămîntul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?

9Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormîntul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.

10Domnul a găsit cu cale să -L zdrobească prin suferinţă... Dar, dupăce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mînile Lui.

11Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într'o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

12De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentrucă S'a dat pe Sine însuş la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi S'a rugat pentru cei vinovaţi।

Rodica Botan said...

Virginia...puternice versetele scrise de tine...