05 May 2013

VIATA...

Viata…este ca un riu, ca o mlastina, ca o mare, ca un ocean sau ca o balta… esti pe teren necunoscut si esti mereu in schimbare si trebuie neaparat sa fi alert la fiecare pas, pentruca cea mica gresala poate avea consecinte grave. Poti aluneca, poti calca intr-o groapa adinca din care sa nu mai iesi…apa este prea rece, sau prea calda…viteza apei prea mare, valurile prea mari…vint si ceata pot sa intregeasca tabloul…si ger...

Asa si viata, plina de schimbari si nicidecum simpla. Viata …exact ca apa in continua miscare. Nu putem schimba riul pe care-l trecem; putem doar sa pasim in ritmul pe care-l alegem sau putem sa alegem unde ne asezam piciorul in pasul urmator. Citeodata nici macar nu intentionam sa actionam, ci am vrea sa stam pe loc…dar sintem obligati sa reactionam la anumite lucruri care ne apar in viata…Inevitabilul!!! La o adica totul se reduce la o simpla alegere: schimbam noi ceva in viata sau ne schimba viata pe noi...

Cind ai familie…copii…este chiar si mai complicat. Hotaririle tale au efect direct asupra vietii celorlalti. Actiunile in viata nu sint numai cauza si efect…dar parca au si un ecou…unul tirziu …unul care se repeta uneori parca la nesfirsit. De ce? Pentruca la toate posibilitatile care exista in viata se mai adauga si emotiile. Uneori ele vin tirziu dupa ce procesul de schimbari in viata s-a inchis de mult…Ne schimbam in timp ce trecem riul vietii? Cred ca da... Schimbam felul de gindire, asta cu siguranta; si uitindu-ne in urma la unele situatii incepem sa le vedem cu alti ochi…sa le judecam altfel…sa ne judecam pe noi, sa ne explicam sau sa ne acuzam…sa ii intelegem pe ceilalti…sau nu?!

Viata…ca o apa in continua miscare…ai grija unde pui piciorul... ai grija catre ce tarm te indrepti...
(07/30/2009)

2 comments:

AICISIACUMACOLOCURAND said...

Filozofia unui necredincios despre viata :
Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor
Viata este un vis pentru intelepti, un joc pentru prosti, o comedie pentru bogati ,o tragedie pentru saraci
Dar ce frumos incheie poetul crestin Costache Ioanid poezia Fiul nerisipitor

- Tu esti al meu. Dar esti pustiu.
El s-a intors din foc si gheata!
EL A FOST MORT SI AZI E VIU,
IAR TU TRAESTI SI NU AI VIATA

Iar Cuvantul lui Dumnezeuspune si mai bine la Iacov 4 :14
Căci ce esteVIATA voastră? Nu sunteti decât un abur, care se arată putintel, si apoi piere.
Si Domnul Isus spune si mai clar la Ioan11:25
Isus i-a zis: "Eu sunt invierea si VIATA, Cine crede in Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

AICISIACUMACOLOCURAND said...

CE ESTE VATA


Apostolul Pavel scria: „pentru mine, a trăi este Hristos" (Filipeni 1.21).
Fără Hristos, viaţa este o nerealizare. Este o întrebare fără răspuns, o dorinţă neîmplinită. Cu toate plăcerile ei trecătoare, ea rămîne o deza¬măgire şi o nemulţumire.
Fără Hristos, trecerea prin această viaţă este singuratică. Dezamăgirea este permanentă şi pa¬cea o închipuire. Poverile sînt grele, nu este odihnă.
Fără Hristos, viaţa este o sclavie faţă de păcat. Dacă îl înlături pe Hristos din viaţă, vei rămîne fără dragoste, fără adevăr fără vreun scop demn de preocuparea unui om. În plus, păcatul te va stăpîni. Mîndria, banii, desfrîul şi alte păcate te pot orbi, ca să te amăgeşti cu o viaţă străină de Dumnezeu.
Cînd trăim în poftele firii noastre păcătoase, făcînd lucrurile voite şi gîndite de firea păcătoasă, Sfînta Scriptură ne spune că sîntem „fără Hristos, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume" (Efeseni 2.12). Chiar dacă nu realizăm tristeţea vieţuirii noastre în păcat, cuvintele acestea sînt suficiente ca să ne arate adevărata situaţie: fără Hristos, fără Dumnezeu în lume. Iar o cîntare creştină spune:

Păcatul niciodată nu poate ferici,
el dă plăceri de-o clipă, ce lasă-n suflet gol.

Cineva spunea că viaţa fără Hristos „nu are nimic de cîştigat în timp si are de pierdut totul In voinicie" Moartea fiecăruia dintre noi este inevitabilă, curînd vom termina viaţa aceasta trecătoare. Este natural ca moartea să nu ne placă, pentru că ne dăm seama că după moarte vine judecata; moartea poate fi numai o clipă, după care urmează răsplata acestei vieţi trăite fără Hristos!
Trăim atît de puţin pe acest pămînt! Nici unul dintre noi nu va mai fi aici pe pămînt peste o sută de ani de acum încolo şi unii dintre noi nu vor atinge nici jumătate din timpul acesta. Biblia ne arată cît de trecători sîntem. Iov se plîngea: „Zilele mele zboară mai iute decît suveica ţesătorului" (Iov 7.6); iar David mărturisea: „Zilele mele sînt ca umbra care se lungeşte" (Psalmul 102.11). „Ce este viaţa voastră? Nu este decît un abur care se arată pentru puţin şi apoi dispare" (lacov 4.14). „Căci orice făptură este ca iarba şi toată slava ei ca floarea ierbii; iarba s-a uscat şi floarea a căzut" (1 Petru 1.24).
Domnul Isus Hristos a spus: „Eu sînt Calea, Adevărul şi Viaţa" (loan 14.6). Cine îl are pe Hristos ca Mîntuitor personal, are într-adevăr viaţa. Hristos este răspunsul lui Dumnezeu pentru marea noastră nevoie: să ne fie înlăturate păcatele, pentru a trăi pe acest pămînt o viaţă curată, o viaţă din belşug. El este Dumnezeu adevărat şi viaţa veşnică. El Şi-a dat viaţa pe cruce, ca ispăşire pentru păcatele noastre. Ne încredem în El? Atunci, curăţiţi de orice păcat, ştim că avem iertarea păcatelor şi viaţa veşnică.
Domnul Hristos este răspunsul oricărei întrebări a minţii omeneşti. El este izvorul oricărei bucurii adevărate. El este singurul în care ne putem încrede fără teama de a ne dazamăgi, singurul cu care ne putem lăuda fără teama de a ne înşela. În nevoi, El este mai aproape de noi decît un frate. „Şi chiar dacă ar fi să treci prin valea umbrei morţii”, Îi poţi spune cu toată siguranţa: „Tu eşti cu mine".
El este Viaţa şi noi avem nevoie de El ca să nu pierim. Numai El dă sens vieţii şi o viziune luminoasă morţii. El este „lumina vieţii", El este „pîinea vieţii".

„Căci la Tine este izvorul vieţii;
În lumina Ta vom vedea lumina

" (Psalmul 36.9). Este Isus şi Mîntuitorul tău, viaţa ta? El trebuie să fie! El a murit pentru tine pe crucea de pe Golgota.
Copiata dintr-o revista