24 March 2013

DECLARATIE...

"Nimeni nu este sfint ca Domnul; 

 Nu este alt Dumnezeu decit Tine;

 Nu este stinca asa ca Dumnezeul nostru."
 1 Samuel 2:2

No comments: