01 April 2009

MARE PUTERE ARE RUGACIUNEA

Iacov 5:16
“MARE PUTERE ARE RUGĂCIUNEA FIERBINTE A CELUI NEPRIHĂNIT” şi atunci când ne vedem strânşi cu uşa să nu uităm că mai avem o scăpare la Dumnezeu prin rugăciune.

Atunci cînd ne rugăm nu trebuie să uităm să ne rugăm cu: credinţă(Matei 21:22,Marcu 11…),
cu sinceritate(2Timotei 2:22),
cu smerenie(Geneza 32:10,Isaia 26:16),
cu inima încrezătoare(Psalmul 16:1)
cu nădejde(Psalmul 5:3),
cu stăruinţă(Luca 18:1)
şi prin Duhul(Efeseni 6:18).

Prin Fiul Său Isus Cristos noi avem intrare libera la Tatăl, orice vom cere după voia Lui în Numele Fiului vom primi, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. ”Ioan 14:13,14 şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.”
.........................................
Am citit odată o maximă care spunea ceva de genul:

“Rugăciunea este cel mai puternic instrument pe care l-a pus Dumnezeu în mâinile noastre. E cea mai bună armă de folosit în orice dificultate şi cel mai sigur remediu în orice problemă. Este cheia care deschide tezaurul promisiunilor, mâna care scoate la lumină graţia şi ajutorul la vreme de nevoie. E trompeta de argint în care Dumnezeu ne porunceste să suflăm în toate nevoile noastre, şi este strigătul pe care El a promis să-l asculte totdeauna.“
Ce frumoasă maximă,şi cât de adevărată…E ca şi o promisiune minunată,o garanţie că Dumnezeu ne va răspunde…

No comments: