28 April 2010

IA ...ATITUDINE!

O atitudine foarte buna nu este rezultatul succesului; succesul este rezultatul unei foarte bune atitudini.

.......................................
"A great attitude is not the result of success; success is the result of a great attitude." -Earl Nightingale

No comments: