07 January 2010

OARE CU CE SA INCEP?

Multumesc tuturora acelora care mi-ati trecut "pragul" acestui blog, mi-ati citit gindurile si mi-ati lasat mesaje si urari frumoase in ultimele zile ale anului ce a trecut si inceputul acestui an nou. Intentionez sa raspund tuturor mesajelor ce mi le-ati lasat, dar deocamdata...ma simt asa de obosita ...

Nu stiu cit a fost de bun anul care a trecut cu voi...si cit v-a bucurat, sau necajit sau odihnit sau fugarit; dar mie mai ca mi-a scos sufletul din mine. Stiti zicala..."nu aduce anul ce aduce clipa"? Ei...anul trecut a avut o groaza de clipe ; care mai de care. Si vad ca si anul asta e facut tot din clipe...

Asa nu mai am nici un chef sa ma bat cu noul an...ca nu pare mai cumsecade decit anul care a trecut...M-am gindit zilele  astea ca n-am intilnit inca pe nimeni de tare de multa vreme, sa zica..."vai...ma simt atit de odihnit!" sau "vai ce bine ma simt astazi!"...toata lumea este stresata, mohorita, obosita si lipsita de sperante...

Doamne...de cind mi-ai spus sa duc toate grijile la cruce? Numai ca ma tot invirt pe linga cruce cu ele si ...cind le las jos si cind le iau inapoi...M-am obisnuit cu ele, cu ingrijorarile mele. Si cum le car asa cu mine...le simt greutatea, le simt chiar mirosul ...citeodata simt ca asta este tot ce am...griji si nevoi...cum sa ma despart de ele, sa ramin cu mina goala? Ca binecuvintarile le-am uitat nu conteaza cit au fost de multe...am o minte tare uituca...

Dar cum sa fie anul asta nou...si bun...daca eu tirii dupa mine tot gunoiul de anul trecut? Iaca o idee nemaipomenita de inceput de an. Unii fac curatenie mare de sarbatori...poate ca nu e rau sa facem curatenie si dupa sarbatori...O primeneala de inceput de an!!! Ce idee fantastica!!! Si apoi...ar trebui sa fac un album al binecuvintarilor ce le-am primit. Fiecare in pachetul ei invelit cu hirtie aurie, si legata cu fir de aur...impachetata dincolo de nori si trimisa cu mesageri ceresti...Oare cu ce sa incep?

3 comments:

AICISIACUMACOLOCURAND said...

SA INCEPEM CU CUVANTUL LUI :
URARI SI INDEMNURI DELA SFANTUL APOSTOL PAVEL FRATELE NOSTRU IN HRISTOS
- SPICUIRI DIN EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE FILIPENI-
1
1Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreună cu episcopii (Sau: priveghetori.) şi diaconii:
2Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
6Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.
9Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,
10ca să deosebiţi LUCRURILE ALESE pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos,
11plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.
2
1Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare,
2faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.
3Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.
4Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.
5Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus:
6El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
7ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
8La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.
9De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume;
10pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ,
11şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
12Astfel dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
13Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.
14Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli,
15ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,
16ţinând sus Cuvântul vieţii;
3
1Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos.
20Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
21El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

AICISIACUMACOLOCURAND said...

4
1De aceea, preaiubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, rămâneţi astfel tari în Domnul, preaiubiţilor!
4Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!
5Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.
6Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
7Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
8Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.
9Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
12Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
13Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.
20A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin.
21Spuneţi sănătate fiecărui sfânt în Hristos Isus.
23Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Rodica Botan said...

Virginia...multumiri!!! Raspunsul potrivit la dilema mea...