06 July 2011

NOE- Un alt raspuns pentru Viorica Abbu

Dragă Viorica,
Eu nu mă pot lăuda că m-am născut creştin. Părinţii mei au fost buni creştini, dar ei mi-au explicat ceva foarte important din Scripturi, şi anume că nimeni nu poate pretinde cerul pe baza naşterii fizice, dar, mi-au spus ei, în cer se poate ajunge pe baza naşterii din nou!
Vedeţi dumneavoastră, Biblia ne spune – contrar concepţiei prevalente, că noi ne naştem păcătoşi, şi moştenim de la părinţii noştri nu credinţa, ci o natură păcătoasă. Citiţi la 1 Petru 1:18-19 unde scrie: „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care îl moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al Mielului fără pată şi fără cusur.”  Deci de la părinţi am moştenit un fel deşert de vieţuire!

Mulţumesc însă lui Dumnezeu că am luat Scriptura în mână şi am citit-o şi m-am rugat ca Dumnezeu să mă lumineze! Ei bine, Dumnezeu răspunde întotdeauna celor ce Îl caută şi Îi cer cu sinceritate ca El să le arate calea mânturii. Aşa am ajuns să Îl cunosc pe Domnul Isus, Mesia, Mântuitorul lumii şi Mântuitorul meu personal. De la părinţi am moştenit o natură păcătoasă... Cum am ajuns mântuit?

Prin opoziţie cu această „moştenire” nedorită, Biblia ne spune că mântuirea vine prin credinţă, şi credinţa vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu (Romani 10:17). Deci credinţa nu o moştenim, ci vine prin auzirea Cuvântului Bibliei! Am crezut aşa cum spune Scriptura „că Christos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat şi a înviat a treia zi după Scripturi...” Da, El a murit pentru păcatele mele, şi a înviat ca eu să mă bucur de o viaţă nouă, eternă. Crezând acest mesaj am ajuns mântuit.

Este într-adevăr un privilegiu că ne-am născut într-o cultură ce este îmbibată cu concepte creştine. Este un privilegiu şi mai mare că putem citi Biblia şi putem prin credinţă să intrăm cu certitudine în posesia mântuirii! Nu aţi pierdut trenul, ci trenul tocmai acum intră pentru dumneavoastră în gară! Dacă acceptaţi spusele Scripturii aţi prins trenul pentru veşnicie, deoarece credinţa în Domnul Isus ne asigură viaţa veşnică!

Aceleaşi urări frumoase pe care mi le-aţi adresat doresc să vă însoţească în existenţă şi să vă facă viaţa minunată cu Domnul nostru! Nu am blog, dar Rodica ne va facilita, sper, şi de acum înainte posibilitatea să schimbăm nu vorbe, ci idei. Idei din Singura Carte despre Singurul Dumnezeu şi despre Singurul Mântuitor şi despre viaţa din belşug pe care El o oferă în dar!

Onoarea a fost a mea că am putut conversa şi nădăjduiesc să o facem din nou curând!
Vă las cu ceva ce dă de gândit, cu Cuvântul Tâmplarului din Nazaret, “Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu!” şi cu întrebarea unui rabin: “Cum se poate naşte (din nou) un om bătrân?”

No comments: