14 July 2011

CIND MA VA CHEMA, II VOI RASPUNDE...

Un fel de confuzie a mintii- sau lipsa de cooperare m-a lovit in seara asta. Am dat drumul la TV si m-a obosit cu trancaneala lui...am iesit afara sa ud gradina dar cu toata straduinta mea n-am avut rabdare sa ud decit citeva plante . Am intrat inauntru si m-am uitat la teancul cu carti. Am luat una sa citesc si n-am putut intelege nici o fraza. Am zis ca ma rog si m-am asezat pe canapea intr-o pozitie confortabila- ca parca toate oasele ma dor...si n-am putut pune doua fraze impreuna. Mi-am amintit atunci ca inaintea Domnului poti sa si taci- ca El intelege...
Si am luat Biblia si am deschis-o...S-a deschisd la Psalmul 91...


Psalmul 91

1. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic,
2. zice despre Domnul: "El este locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!"
3. Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
4. El te va acoperi cu penele Lui, şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
6. nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molima, care bântuie ziua în amiaza mare.
7. O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8. Doar vei privi cu ochii, şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9. Pentru că zici: "Domnul este locul meu de adăpost!" şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
10. de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
12. şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13. Vei păşi peste lei şi peste năpârci, şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. – 
14. "Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
16. Îl voi sătura cu viaţă lungă, şi-i voi arăta mântuirea Mea".

8 comments:

Cristina said...

Domnul te-a facut puternica ca sa imbarbatezi si pe cei mai slabi. Domnul te vrea sa fi din aurul cel mai pur, iar El te modeleaza in cea mai frumoasa coroana.

Domnul sa-ti fie desfatarea ta si la El sa iti fie inima!!

XOXO

AICISIACUMACOLOCURAND said...

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU
MÂNGÂIEREA CELUI CE PLÂNGE
"Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!"
Matei 5.4
Pentru a ajunge în Sion, trecem prin valea plângerii. S-ar putea crede că a fi trist şi a fi binecuvântat sunt două lucruri care nu se potrivesc, dar Mântuitorul care este nespus de înţelept, le-a unit în această fericire. Omul să nu despartă ceea ce Dumnezeu a unit. Mâhnire asupra păcatului, asupra păcatului nostru şi asupra păcatului altuia, este pecetea lui Dumnezeu pentru credincioşii Săi. Când Duhul de îndurare s-a revărsat asupra casei lui Dumnezeu, toţi vor fi mâhniţi. După cum apa ne dă binefaceri superioare, tot aşa din această sfântă tristeţe primim cele mai mari binecuvântări. Dar această binecuvântare făgăduită celui care varsă lacrimi nu este făcută pentru zile foarte îndepărtate; nu, Cristos îl numeşte fericit chiar de acum.
Duhul Sfânt va mângâia sigur inimile care plâng pentru păcatele lor. Ele vor fi mângâiate prin sângele lui Isus Cristos şi prin puterea curăţitoare a Duhului Sfânt. Credincioşii vor fi mângâiaţi cu privire la păcatul lor care se revarsă în localitatea lor şi-n timpul lor, prin siguranţa că Dumnezeu Se va slăvi, cu toată răzvrătirea oamenilor. Ei vor fi mângâiaţi cu aşteptarea că în curând vor fi pe deplin eliberaţi de păcat şi vor fi răpiţi pentru a fi pentru totdeauna în prezenţa slăvită a Domnului lor.C.H.SPURGEON

AICISIACUMACOLOCURAND said...

IZVOARE IN DESERT

15 Iulie

Ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.

(1 Ioan 5:4)

E uşor să-L iubeşti când cerul e senin,

Când adie vântul verii şi parfumul trandafirilor e aproape;

Nu e nevoie de prea mult efort ca să asculţi de voia Sa nepreţuită

Când ea trece prin văi pardosite cu flori, sau peste

dealuri sărutate de soare.

Când cade ploaia, sau ceaţa stă suspendată în aer,

Când drumul este întunecos şi accidentat, şi vântul nu mai e plăcut,

Când zorii trandafirii s-au aşezat în ţara umbrelor cenuşii,

Atunci ne este greu să ne încredem în El, şi suntem mai greoi la ascultare.

E uşor să te încrezi în El când au sosit păsările cântătoare,

Şi cântecele lor de laudă răsună în inima şi în casa noastră;

Dar tocmai când ne lipseşte muzica, şi zilele sunt triste şi posomorâte,

Atunci avem nevoie de credinţa care biruie orice îndoială şi teamă.

Şi Domnul nostru binecuvântat ne-o va da; El ne va da ce ne lipseşte;

Să cerem crezând cu credinţă – să ne bizuim pe promisiunile Lui;

El va fi pururi Conducătorul nostru, fie calea netedă sau pietroasă,

Şi Se va dovedi suficient pentru nevoile de fiecare zi.

A te încrede chiar când ai impresia că ai fost părăsit; a te ruga când ai impresia că cuvintele tale pătrund doar într-un spaţiu vast în care nimeni nu aude şi nici un glas nu răspunde; a crede că dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită şi că El cunoaşte împrejurările în care eşti, chiar când lumea ta pare să scârţâie ca şi cum ar merge pe drumul ei, fără să-i pese de viaţă sau să se mişte vreun pic ca răspuns la cererile tale; a dori doar ceea ce mâna lui Dumnezeu a hotărât pentru tine; a aştepta cu răbdare în timp ce aparent mori de foame, temându-te doar să nu-ţi pierzi credinţa – aceasta „câştigă biruinţa asupra lumii“; aceasta este în adevăr credinţa autentică. George MacDonald

ioan said...

http://supranaturalul.wordpress.com/
o carte pe care e bine sa o citesti, autorul ei poate fi comparat cu Luca, rescriind Faptele, petrecute in generatia noastra, de data asta

Anonymous said...

http://supranaturalul.wordpress.com/ este o carte care merita sa o citesti, autorul poate fi comparat cu Luca, rescriind Faptele, de data asta contemporane
Ioan din Cluj-Napoca

Rodica Botan said...

Ioane, multumesc...

Rodica Botan said...

Multumesc Cristina...ma straduiesc!

Rodica Botan said...

Virginia, tu esti ca un doctor care citeste simptomele si cauta tratamentul. Domnul sa te binecuvinteze pentru toata munca ta!!!