16 June 2011

RASPUNS ISLAMULUI ( 2 )

http://rodicabotan.blogspot.com/2011/06/raspuns-islamuluiby-noe.htm - partea 1-aby Noe
Citatele pe care le-a cerut shakuka
1. Mahomed a
afirmat că autoritatea Coranului se bazează pe autoritatea Bibliei (Sura II,
107, 115, 130, 139). Deci Coranul este o carte inspirată - susţine Mahomed,
pentru că e în concordanţă cu cealaltă carte inspirată, Biblia. Deci revelaţia
nouă se verifică prin revelaţia veche. Dacă revelaţia nouă contrazice pe cea
veche, atunci ea trebuie respinsă. Şi acum informaţii din Coran care contrazic
revelaţia Bibliei.
- Sura XLI 8, 9,
10, 12 citim că Dumnezeu a creat lumea în opt zile (2+4+2), ceea ce contrazice
Geneza 1.
- Sura XI 32-45
spune că unul din cei trei fii ai lui Noe a refuzat să intre în corabie şi a
pierit în potop, ceea ce contrazice Geneza 7:1, 7.
- Sura XXVII
100-112 spune ca Avraam a intenţionat să jertfească pe Ishmael, dar Bbilia
spune ca a fost Isaac cel pe care Dumnezeu a cerut lui Avraam sa îl jertfească.
- Sura II 262
spune ca animalele taiate în două de Avraam au înviat la cuvântul lui Avraam,
ceea ce contrazice Genez15:7-1.
- Coranul pretinde
că Avraam a locuit la Mecca şi a construit Kaaba (Sura II 119-121), ceea ce nu
reiese niciunde din Biblie. Descoperirile arheologice arată că zona nu a fost
locuită la 1700 î. C.când trăia Avraam. Nicio dovadă arheologică la Mecca din
timpul lui Avraam!
- Sura XIX 22-31
vorbeşte de Maria şi naşterea lui Isus, iar Maria este numită sora lui Aaron
(şi a lui Moise)! Aaron şi Moise au avut o soră numită Maria, dar aceştia trei
au trăit cu 1500 de ani înainte de Maria, mama Domnului Isus. Sura LXVI 12 o
face pe Maria, mama lui Isus, fiica lui Amram, tatăl lui Moise şi Aaron. Sura
III 30 arată că acest Amra, tatăl Mariei (mama lui Isus) a apărut după Adam şi
Noe şi Avraam, deci este tatăl lui Moise, care a fost profet după Avraam, care
a fost profet după Noe, care a fost profet după Adam.
- Anacronisme:
Moise este făcut contemporan cu Haman (duşmanul evreilor de la 480 î. C.),
care, chipurile, este ministru al lui faraon, şi a construit turnul Babel (Sura
XXVIII 38; Sura XL24-39 69). Sura VII 121 vorbeşte despre crucificare în timpul
Faraonului contemporan cu Moise,dar crucificarea a fost o metodă de execuţie pe
timpul romanilor! Sura XX 87, 96 spune că evreii i-au făcut vioţelul de aur la
sugestia Samariteanului! Samaritenii au apărut în istorie la un mileniu după
viţelul de aur! Sura XVIII 82-98 vorbeşte despre Alexandru Macedon şi spune că
acesta a fost musulman, că a descoperit că soarele apune într-o fântână
mlăştinoasă (aşa spunea o legendă contemporană cu Mahomed)!
Concluzia este că Mahomed, în călătoriile sale cu caravana a auzit multe istorii biblice şi de
altă natură şi le-a expus duăăî cum le-a înţeles el în Coran, cu greşelile şi anacronismele expuse.
Am folosit:
traducerea lui Silvestru Octavian Isopescu, mai veche, dar numai pe aceasta am
avut/o la
îndemână,
republicată la Chişineu în 2000.

No comments: